Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Stargardzie

Regulaminy:

  • 1.

    Wskazówki do przeprowadzenia kampanii walnych zebrań sprawozdawczych OSP w 2018 r. na terenie powiatu stargardzkiego

  • 2.

    Zaktualizowana i poprawiona lista pytań z zakresu KPP – 24.11.2016