Komunikat ws. Zebrań Sprawozdawczych oraz wprowadzania danych do systemu OSP

Dodano: 2 marca 2018

Szanowni Druhny i Druhowie,

Jesteśmy w trakcie kampanii sprawozdawczej za rok 2017 w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Na stronie ZOSP RP znajdują się wzory dokumentów, które muszą wypełnić druhowie, aby w sposób zgodny z prawem przeprowadzić Walne Zebrania Sprawozdawcze w Waszych jednostkach.

Walne Zebrania Sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych powinny odbyć się w terminie od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku.

Przypominam o obowiązku wypełniania Raportów OSP oraz informacji zbiorczej w systemie elektronicznym ZOSP RP. Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, w której odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze zobowiązana jest, w terminie 14 dni od daty odbycia Walnego Zebrania, do przekazania do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego/Gminnego ZOSP RP kompletnych dokumentów, w tym Raportu OSP oraz protokołu wraz z załącznikami.

Z kolei, Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego/Gminnego ZOSP RP zobowiązany jest do wprowadzenia Raportu OSP oraz informacji zbiorczej do Systemu Elektronicznego ZOSP RP.

Brak wprowadzenia Raportu OSP oraz informacji zbiorczej skutkuje wstrzymaniem wstrzymaniem przyznawania odznaczeń ZOSP RP.

Proszę o odpowiedzialne potraktowanie sprawy .

Ze strażackim pozdrowieniem,
Członek Zarządu OP ZOSP RP w Stargardzie
Mariusz Oprzała