Życzenia dla Strażaków w dniu święta Ich Patrona – Św. Floriana

Dodano: 3 maja 2017

Z okazji święta Patrona Strażaków Św. Floriana w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Stargardzie pragnę złożyć wszystkim Strażakom Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności i wytrwałości w wykonywaniu pożytecznej i trudnej misji niesienia pomocy bliźnim.
Dziękuję za trwanie w pełnej gotowości i za zdecydowaną postawę w trudnych do realizacji zadaniach dla ochrony życia, zdrowa i mienia ludzkiego.

Życzę Wam by służba drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

 

Prezes OP ZOSP w Stargardzie
Mariusz Oprzała