Informacja o planowanym szkoleniu dla strażaków ratowników OSP

Dodano: 11 kwietnia 2017

Informujemy, że w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie
planowane jest przeprowadzenie szkolenia kierowców – konserwatorów sprzętu
ratowniczego OSP
w terminie od 22 kwietnia 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r.
Szczegółowy terminarz szkolenia >>> tutaj.

 

W związku z powyższym, skierowania kandydatów (wzór druku) i dokumenty zgodne
z wymogami programowymi należy dostarczyć do Komendy Powiatowej PSP
w Stargardzie, w terminie do 19 kwietnia 2017 r.

 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia – Komenda Powiatowa PSP w Stargardzie.

 

Warunki przyjęcia na szkolenie

 

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

– skierowanie wg wzoru określonego w „ Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”

– wiek – ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat;

– prawo jazdy co najmniej kat. B;

– potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP
wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie
z programem szkolenia z 2006 roku.

 

Osoby nie spełniające powyższych warunków nie będą dopuszczone do szkolenia.

 

Skierowany kandydat musi posiadać wyposażenie wymagane przez organizatora szkolenia:

– ubiór służbowy strażaka,

– środki ochrony indywidualnej: ubranie specjalne, rękawice specjalne, kominiarka, buty strażackie, hełm strażacki,

– ekwipunek osobisty: pas strażacki, zatrzaśnik,

– materiały piśmiennicze.

 

Dodatkowych informacji udziela kpt. Dariusz Klimczak, tel.: 91 578 87 69/50.