Weryfikacji uprawnień ratownika KPP – egzamin

Dodano: 9 kwietnia 2017

Uwaga! Egzamin z KPP odbędzie się II LO w Stargardzie, przy ul. Mieszka I w dniu 23 kwietnia 2017 r. (niedziela) o godz. 8.30.

Do 19 kwietnia proszę dostarczyć kserokopię zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika oraz dane płatnika za kurs.